انتخاب دسته بندی
  • محله های اطراف
  • فیلتر های بیشتر
اعداد به لاتین وارد شود

طبقه

جهت ملک

نوع سند

تراکم

  • آسانسور
  • انباری
  • تراس
  • پارکینگ
  • حیاط اختصاصی
  • عکس دار
  • فوری
  • معاوضه


واگذارشده فوری

{{item.formatted_price}}
آگهی دیگری وجود ندارد هیچ آگهی درج نشده است