با ما در ارتباط باشید

اگر پیشنهاد یا انتقادی دارید یا می خواهید ما را از وجود مشکلی در سیستم آگاه کنید یا می خواهید شهر یا منطقه ای اضافه گردد از آدرس پست الکترونیکی berozbashofficial@gmail.com در ارتباط باشید . می توانید با بروز باش از طریق فرم زیر مرتبط شوید